A A A
SmodBIP

Wniosek o informację publiczną nr 1

data wpływu
28.03.2019

przedmiot wniosku
Nadesłanie odpisów, skanów lub kserokopii wszystkich umów cywilnoprawnych lub umów o pracę zawartych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku w Kurzętniku z Panią Joanną Cabaj w 2019r. w szczególnosci umowę zlecenie obejmującej okres wykonania zlecenia od dnia 1 marca 2019 r. do końca 2019 r. nawet jeśli umowa ta została zawarta dnia wcześniejszego

wniosek
wniosek

termin wyznaczony
11.04.2019 (14 dni)

data odpowiedzi
09.05.2019

forma odpowiedzi
e-mailOpublikował: Mariusz Śliwiński
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Mariusz Śliwiński
Dokument z dnia: 05.04.2019
Dokument oglądany razy: 237