A A A
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzmem dziecięcym oraz niepełnosprawnością umysłową).

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku